Forsiden Bli kunde Om TESS Personvern Tjenester
Logg inn
Glemt ditt passord?

Hurtigkjøp

Du er her: Vern > Verneprodukter > GASS-/DAMPFILTER 3M TIL HEL- OG HALVMASKE

GASS-/DAMPFILTER 3M TIL HEL- OG HALVMASKE

Anvendelse
Gass-/dampfiltrene benyttes parvis og festes med et bajonettsystem. Dette gjør at filtrene er enkle å ta av og på. De doble filtrene gir også lavere pustemotstand.
Brukere
Universelt.
Standard
EN14387:2004 + A1:2008
Vekt
Avhengig av filtervalg.
Bruksområde
Se tabell.
Klasse
Se tabell.
Tilh. prod.
Hel- og halvmasker, 3M, S-200 (VES-200) trykkluftsystem.
Merknader
Alle 3M gass-/dampfiltre, med unntak av spesialfilter (VE6098 og VE6099)for helmaske (6000-og 400-serien), passer til TESS as lagerførte 3M halv- og helmasker.
Filter Standard Forurensning Bruksområde
VE6051 A1
Standard: EN 14387:2004+A1:2008
EN 14387:2004+A1:2008 Organiske damper opp til 10 x adm.norm eller 1000 ppm.
Laveste verdi setter grensen
Mekaniske verksteder, vedlikeholdsfirmaer, landbruk, kjemisk industri, trykkerier.
VE6055 A2
Standard: EN 14387:2004+A1:2008
EN 14387:2004+A1:2008 Organiske damper opp til 10 x adm. norm eller 5000 ppm.
Laveste verdi setter grensen.
Mekaniske verksteder, vedlikeholdsfirmaer, landbruk, kjemisk industri, trykkerier.
VE6054 K1
Standard: EN 14387:2004+A1:2008
EN 14387:2004+A1:2008 Ammoniakk og aminer opp til 10 x adm. norm eller 1000
ppm. Laveste verdi setter grensen.
Produksjon og vedlikehold av kjøleutstyr, landbruk.
VE6057ABE1
Standard: EN 14387:2004+A1:2008
EN 14387:2004+A1:2008 Organiske damper, uorganiske og sure gasser opp til 10 x adm. norm eller 1000 ppm.
Laveste verdi setter grensen.
Skjæring/ brenning, batteriprodusenter, elektronikkindustri, smelteverk.
VE6059 ABEK1
Standard: EN 14387:2004+A1:2008
EN 14387:2004+A1:2008 Organiske damper opp til 10 x
grenseverdi eller 1000 ppm.
og formaldehyd.
Kjemisk industri, petrokjemisk industri, farmasøytisk industri, skjæring/ brenning, landbruk.
VE6075 A1 +
Formaldehyd
EN 14387:2004+A1:2008 Organiske damper, uorganiske og sure gasser, ammoniakk og aminer opp til 200 x adm. norm eller 5000 ppm. Partikler opp til 200 x adm. norm. Bruk av desinfeksjons- og konserveringsmiddel.
Organisk-kjemisk industri, f.eks. til fremstilling av
acetalplast og plast og lim basert på urea-,
melamin- og fenolharpikser og i syntetisk
industri for øvrig samt i fargerier og garverier.
AA2010223
HGP3
EN 14387:2004+A1:2008 Damper og partikler av metallisk kvikksølv Laboratorier og industri som bearbeider kvikksølv.
VE6098 AXP3 EN 14387:2004+A1:2008 Organiske damper med kokepunkt på eller
under 65?C, som spesifisert av produsent,
i tillegg mot faste- og væskeformige partikler.
Ved bruk av f.eks. Aceton, butan, metanol
og metylacetat. Se 3Ms filterguide for oversikt
over alle stoffer som krever AX filter.
AA2010224
ABEK2P3R
EN 14387:2004+A1:2008 Organiske damper, uorganiske og sure gasser,
ammoniakk og aminer opp til 200 x grenseverdi
eller 5000 ppm. Partikler opp til 200 x adm.norm.
Kjemisk industri, petrokjemisk industri,
farmasøytisk industri, skjæring/ brenning,
landbruk. NB! Kun til helmaske.
AA2010220
A1P3 R
EN 14387:2004+A1:2008 Organiske damper med kokepunkt
>65°C og partikler.
Mekaniske verksteder, vedlikeholdsfirmaer,
landbruk, kjemisk industri, trykkerier.
AA2010221
A1B1E1K1P3 R +
formaldehyd
EN 14387:2004+A1:2008 Organiske damper med kokepunkt >65°C ,
organiske gasser, sure gasser ammoniakk og
aminer, formaldehyd opp til 0 ppm, og partikler.
Kjemisk industri, petrokjemisk industri,
farmasøytisk industri, skjæring/ brenning,
landbruk.
AA2010222
A2P3 R
EN 14387:2004+A1:2008 Organiske damper med kokepunkt
>65°C og partikler
Mekaniske verksteder, vedlikeholdsfirmaer,
landbruk, kjemisk industri, trykkerier.
« Tilbake